1/ Dịch vụ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại Sierra Home Care Lab áp dụng cho đối tượng nào?

Hiện tại, Sierra áp dụng xét nghiệm đối với các trường hợp có nhu cầu xuất cảnh đi các nước khác mà yêu cầu nhập cảnh phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19.

2/ Xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp nào?

  • Sử dụng kỹ thuật xét nghiệm Realtime RT-PCR.
  • Xét nghiệm sinh học phân tử realtime RT-PCR là một phương pháp xét nghiệm xác định sự hiện diện của virus thông qua phát hiện vật liệu di truyền của virus SARS-CoV-2.

3/ Thời gian đợi kết quả là trong bao lâu?

  • Một trong những ưu điểm của phương pháp xét nghiệm Realtime RT-PCR là cho kết quả nhanh chóng trong vòng 24 giờ.
  • Kết quả sẽ được trả qua 2 hình thức: Điện thoại và qua email dưới dạng tệp pdf

4/ Tôi cần chuẩn bị những gì để được đăng kí xét nghiệm sàng lọc COVID-19?

Để được đăng kí xét nghiệm Covid-19, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

  • Hộ chiếu (Passport)

5/ Tôi có thể liên hệ như thế nào để được đăng kí xét nghiệm?

Để được tư vấn quy trình và sắp xếp thời gian lấy mẫu bạn vui  lòng gọi số

 +1 949-527-9010

LOS ANGELES

Thời gian làm việc:Thứ hai thứ Sáu: 9am-5pm

Địa chỉ: 2060 Marengo Street Los Angeles, CA 90033

Số điện thoại: +1 323-576-2528

IRVINE

Thời gian làm việc:Thứ hai thứ Sáu:8 AM ~ 8 PM

Địa chỉ: 16902 Millikan Ave Irvine, CA 92606
Số điện thoại:+1 949-527-9010

Website tham khảo : https://patients.sierrabiolab.com/

                                  https://www.sierrabiolab.com/

#Sierra #Healthcare #CovidTest

#HomeCareLab #Sierrabiolab

(Visited 7 times, 1 visits today)