Diễn đàn Kinh tế Thế giới nói gì về tác động của Covid-19 Link Video: Vào ngày 9 tháng 1 năm 2020, truyền thông...