Trung tâm Sierra Home Care Lab tổ chức xét nghiệm dịch vụ Covid-19 theo yêu cầu (có thu phí) cho tất cả các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Đối tượng xét nghiệm là những người có nhu cầu xuất cảnh/ du lịch với giấy chứng nhận Kết quả xét nghiệm Covid âm tính

Khách hàng đến tại Trung tâm Sierra lấy mẫu và xét nghiệm với dịch vụ xét nghiệm là 180$/ 1 mẫu xét nghiệm, bằng phương pháp Real-time PCR. Đối với tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu đến lấy mẫu tại cơ sở thì phải thanh toán thêm chi phí đi lại, công tác phí cho người lấy mẫu.

Địa điểm thực hiện xét nghiệm:

LOS ANGELES

Thời gian làm việc:Thứ hai thứ Sáu: 9am-5pm

Địa chỉ: 2060 Marengo Street Los Angeles, CA 90033

Số điện thoại: +1 323-576-2528

IRVINE

Thời gian làm việc:Thứ hai thứ Sáu:8 AM ~ 8 PM

Địa chỉ: 16902 Millikan Ave Irvine, CA 92606
Số điện thoại:+1 949-527-9010

Kết quả xét nghiệm sẽ được trả qua điện thoại và email dưới dạng pdf trong vòng 24h sau khi làm xét nghiệm

Bạn nên cân nhắc canh thời gian làm xét nghiệm sao cho hợp lý tuân thủ quy định của quốc gia mình sẽ đến trước khi lên máy bay xuất cảnh.

Website tham khảo : https://patients.sierrabiolab.com/

                                  https://www.sierrabiolab.com/

#Sierra #Healthcare #CovidTest

#HomeCareLab #Sierrabiolab

(Visited 9 times, 1 visits today)