Nếu bạn dự định đi du lịch quốc tế, bạn sẽ cần phải kiểm tra không quá 3 ngày trước khi bạn đi máy bay và trình báo kết quả âm tính của bạn cho hãng hàng không trước khi bạn lên chuyến bay
Kết quả kiểm tra của bạn có thể được cung cấp dưới dạng:
* một tài liệu in
* email hoặc tin nhắn văn bản bạn có thể hiển thị trên điện thoại của mình – đảm bảo rằng thiết bị của bạn đã được sạc
Nơi bạn có thể nhận xét nghiệm PCR COVID-19
LOS ANGELES
Thứ Hai – Thứ Sáu: 9 giờ sáng – 5 giờ chiều
2060 Marengo Street Los Angeles, CA 90033
IRVINE
Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng ~ 8 giờ tối
16902 Millikan Ave Irvine, CA 92606
Thứ Bảy & Chủ Nhật: Chỉ đặt lịch hẹn và phụ phí
Các dịch vụ khác:
• Xúc tiến: Trong vòng 6 giờ ($ 180)
• Đội / Nhóm / Tổ chức / Công ty / Trường học: liên hệ trung tâm để biết thêm thông tin Điện thoại: +1 949-527-9010
Email: test@sierrabiolab.com

Bạn phải cung cấp thông báo kết quả thử nghiệm gốc. Nó phải bao gồm các thông tin sau:
* tên của bạn, phải khớp với tên trên giấy tờ du lịch của bạn
* ngày sinh hoặc tuổi của bạn
* kết quả của bài kiểm tra
* ngày mẫu thử nghiệm được nhà cung cấp dịch vụ thử nghiệm thu thập hoặc nhận
* tên của nhà cung cấp thử nghiệm và chi tiết liên hệ của họ
* xác nhận của thiết bị được sử dụng để thử nghiệm hoặc rằng thử nghiệm là thử nghiệm PCR
Nếu kết quả kiểm tra không bao gồm thông tin này, bạn có thể không được lên máy bay.
Trang web: https://patients.sierrabiolab.com/

Home One


#Sierra #Healthcare #CovidTest
#HomeCareLab #Sierrabiolab

(Visited 43 times, 1 visits today)